OBVESTILO O OMEJITVI VPISA

V PRVI LETNIK PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

Dragi učenec, draga učenka!

Obveščamo te, da smo na Srednji šoli Slovenj Gradec in Muta v programu Predšolska vzgoja zaradi prevelikega števila prijav v soglasju z ministrico, pristojno za izobraževanje, za šolsko leto 2021/2022 sprejeli sklep o omejitvi vpisa.

MERILA ZA IZBIRO:

Učenci, ki ste oddali prijavo za vpis v program Predšolska vzgoja, boste za vpis v ta program izbrani na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih boste pridobili z učnim uspehom v 7., 8.  in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo:

– zaključne ocene obveznih predmetov  iz 7., 8.  in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom lahko zberete največ 175 točk.

Če se bo v 1. oziroma 2. krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, se bo izbira med vami opravila na podlagi seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik.

Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko zberete največ 45 točk.

 IZBIRNI POSTOPEK:

Izbira učencev bo potekala tako, da bomo v 1. krogu po zgoraj navedenih merilih izbrali učence za 90% razpisanih mest. O rezultatih izbire boste učenci obveščeni na šoli. Ministrstvo bo 21. junija do 16. ure na spletnih straneh objavilo spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka.

V 2. krogu izbirnega postopka bodo/boste sodelovali učenci, ki se po 1. krogu izbirnega postopka ne bodo/ne boste uvrstili na izbrano šolo. Slednji učenci bodo/boste kandidirali na 10% prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in na vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah

Na podlagi ponujenih prostih mest se bodo/boste odločili za tiste programe oziroma šole, na katere bi se želeli vpisati. Po (prioritetnem) vrstnem redu bodo/boste lahko našteli do 10 šol oziroma programov, v katere bi se želeli vpisati, ter svoje namere najkasneje do 24. junija 2021 (do 15. ure) oddali na srednji šoli, na katero so/ste prijavljeni. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo/boste obveščeni 29. junija 2021 (do 15. ure) na šoli, na katero so/ste oddali svoje namere za 2. krog.

Vabilo na vpis z vsemi potrebnimi informacijami boš prejel/prejela predvidoma teden dni pred izvedbo 1. kroga vpisnega postopka.

Želimo ti uspešen zaključek 9. razreda in te lepo pozdravljamo.

Šolska svetovalna delavka                                                             Ravnatelj

Tadeja Dimc                                                                                   Bernard Kresnik