Dijakinje poklicnega tečaja programa predšolske vzgoje bodo v petek, 22.4.2022, obiskale Lutkovno gledališče  Maribor.

Ob 9.45 se bodo zbrale v Mariboru na lokaciji LGMB, kjer si bodo ogledale lutkovno predstavo Ferdo, veliki ptič. Po predstavi se bodo seznanile z delom gledališča, kako nastaja predstava, različnimi tipi lutk in njihovo izdelavo,…

Dijakinje so seznanjene s pravili obnašanja in z upoštevanjem navodil spremljevalke, saj gre za šolsko dejavnost.

Stroški za predstavo s pedagoškim delom znašajo 7,00 evra, denar za ogled in delavnico pa bo v celoti pokrit iz  šolskega sklada.

Spremljevalka :                                                       

Veronika Sušnik

Ravnatelj SŠ SG in Muta: Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.