V četrtek, 5. 5. 2022, smo s profesorico dr. Jano Sterže obiskali ekološko kmetijo Jeznik, Sv. Vid nad Vuzenico. Na kmetiji nas je prijazno sprejel g. Mihael in nam razkazal kmetijo, kjer smo si ogledali hleve, v katerih smo videli krave, prašiče, koze. Razkazal nam je tudi okolico. Pri hiši imajo tudi ribnik, kjer se nahajajo race in tudi žabe. Nato nas je prijazno povabil v hišo, kjer imajo prostor za različne priložnosti in nam povedal veliko zanimivega o ekološki kmetiji.

Tako smo izvedeli, da so začeli z ekološkim kmetovanjem leta 2003, za kar so morali pridobiti certifikat. Ukvarjajo se s poljedelstvom, govedorejo, prašičerejo, sadjarstvom in gozdarstvom. Imajo vzrejo krško poljskega prašiča, mladih bikcev, krav mlekaric.

Imajo tudi 8 ha njiv, kjer vzgajajo koruzo, ječmen, tritikalo in drugo. Pri obdelovanju njiv je zelo pomembno kolobarjenje. Uporabljajo gensko nespremenjena semena.

Imajo tudi sadovnjake, večinoma jablane. Sadna drevesa obrezujejo sami. Jabolka imajo večino za predelavo.

Zaradi pridobljenega certifikata se pri njih izvajajo redne kontrole s strani inšpekcije, kjer preverijo kakovost tal, semen, …

Kmetija Jeznik sodeluje tudi v raznih projektih, kot so avtohtona reja krško poljskih prašičev, sodelujejo z osnovno šolo Vuzenica (dostava mleka) in našo srednjo šolo. Pred kratkim so se prijavili tudi na razpis za gojenje robidnic (maline, robide, kosmulje).

Predstavitev je bila zelo prijetna, k temu je prispevalo tudi čudovito sončno vreme in pogostitev ob bogato obloženi mizi njihovih domačih izdelkov.

Galerija

Nika, OT1

Dostopnost