Spoštovani starši in dijaki!

Obveščamo vas, da bomo v sklopu obveznih izbirnih vsebin v četrtek, 23. 11. 2017, obiskali Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (v nadaljevanju CUDV).

Strokovne ekskurzije se bodo udeležili dijaki četrtega letnika in dijaki poklicnega tečaja v programu predšolska vzgoja.

Pouk bo na ta dan potekal normalno po urniku do 11.35.

Zbirno mesto je ob 13.00 pred CUDV Črna na Koroškem, Center 144, Črna na Koroškem.

CUDV je bil ustanovljen leta 1968. Danes so vanj vključeni otroci, mladostniki in odrasli z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter dodatnimi motnjami.

Eno izmed poslanstev CUDV je načrtovanje dejavnosti tako, da vsak posameznik najde razumevanje in potrditev ter izrazi, zadovolji in uresniči svoje in skupne potrebe.

Verjamemo, da bomo z ogledom njihovega življenja in dela odpravili marsikateri predsodek in koristno dopolnili obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

Prosimo vse dijake, da se na strokovni ekskurziji primerno vedejo, izključijo mobilne telefone in dosledno upoštevajo navodila učiteljev spremljevalcev in domskega osebja.

Spremljevalki sta ga. Helena Merkač in ga. Alenka Rapuc.

Besedilo pripravila:                           Ravnatelj:

Alenka Rapuc, univ. dipl. psih.          Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.