ORGANIZACIJA PROJEKTNEGA DNEVA »NAROBE DAN« 25.–26. 10. 2017

V sredo, 25. 10., in v četrtek, 26. 10 2017, bomo za dijake prvih letnikov organizirali projektna dneva z naslovom NAROBE DAN. Dijaki višjih letnikov bodo ob mentorstvu učiteljev v dveh ali treh delavnicah, na zanimiv način predstavili programska področja oz. poklice, ki jih izobražuje naša šola.

Prispevek dijakov za izvedbo projektnih dni je 4 €/dijaka in je namenjen za nakup materiala, potrebnega za izdelovanje izdelkov v delavnicah. Prispevek bo obračunan na položnici v mesecu decembru.

Vključeni razredi

  • Lokacija SG: E1, GTT1, T1, GH1, M1, OL1
  • Lokacija Muta: PV1, OT1

Učilnice po dnevih

SREDA, 25. 10. 2017

  • Lokacija SG: ekonomija in trgovina (22, 24), turizem in gostinstvo (40, SŽB, KUH), lesarstvo (DELAVNICA)
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (NAR, PIN2), predšolska vzgoja (PLESNA UČ., STR3)

ČETRTEK, 26. 10. 2017

  • Lokacija SG: turizem in gostinstvo (40, SŽB, KUH), ekonomija in trgovina (22, 24)
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (NAR, PIN2 ), predšolska vzgoja (PLESNA UČ., STR3)

Vključeni učitelji

SREDA, 25. 10. 2017

  • Lokacija SG: ekonomija in trgovina (Darja Sovinc, Janez Globovnik), turizem in gostinstvo (Olga Jeznik, Bernarda Klančnik, Suzana Planšak), lesarstvo (Milan Strmčnik, Boris Pajer, Štefan Pirnat)
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (Erika Pajtler, Damijana Meža), predšolska vzgoja (Alenka Recko, Helena Merkač)

ČETRTEK, 26. 10. 2017

  • Lokacija SG: ekonomija in trgovina (Vanja Banfro, Janez Globovnik), turizem in gostinstvo (Olga Jeznik, Dragomira Šavc, Suzana Planšak, Bernarda Klančnik), lesarstvo (Milan Strmčnik, Boris Pajer, Štefan Pirnat)
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (Erika Pajtler, Damijana Meža), predšolska vzgoja (Alenka Recko, Helena Merkač))

 Učitelji spremljevalci v razredih in na avtobusu v sredo, 25. 10. 2017, na relaciji Slovenj Gradec–Muta  in nazaj: Renata Gradišnik, Simona Hudrap, Verica Jaušovec, Matjaž Štraser.

Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 7.00.

Učitelji spremljevalci v razredih in na avtobusu v četrtek, 26. 10. 2017, na relaciji Slovenj Gradec–Muta in nazaj: Ernest Kocuvan, Boštjan Repas in Nataša Osojnik.

 Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 9.20.

Koordinatorici spremljanja dijakov od avle šole (lokacija SG) oz. NamaNove do lesarske delavnice, do Gosposvetske 4 in Koroške 11: Mateja Gorišek (sreda), Janja Žigart (četrtek) in dijaki programa gastronomija in turizem. Na lokaciji Muta sprejme dijake iz Slovenj Gradca v sredo Alenka Recko, v četrtek pa Damijana Meža. Pri sprejemu pomaga tudi dežurni dijak/dijakinja.

Čas trajanja posamezne predstavitve programa: cca 1, 5 šolske ure, znotraj posamezne predstavitve pripravijo PUZ-i 2-3 krajši delavnici glede na število dijakov.

Ure v dnevniku se številčijo po urniku, vsebina: PROJEKT NAROBE DAN.
 

                 ORGANIZACIJA PROJEKTNEGA DNE (delavnice in časovno), 25. 10. 2017

ŠOLA – SG ŠOLA – MUTA

EKT  + TRG    (7.10-8.45)

*       Izdelava spletnega oglasa – Darja Sovinc, uč. 22, (1. skupina -16 dijakov).

*       Prodajni proces – Janez Globovnik, uč. 24,  (2. skupina -16 dijakov).

*       Vsaka skupina ima cca 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

GH1 + GTT1 (14+18=32)

Po predstavitvi jih spremljevalci popeljejo do lesarske delavnice.

OKOLJEVARSTVO

(7.30-8.55)

Voda-najpom. tekočina.

Erika Pajtler, uč. PIN2.

Okoljska delavnica  – Damijana Meža, uč. NAR.

M1 + OL1  (15+5=20) pridejo iz SG (Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 7.00),

malica 8.55-9.20.

 

GOSTINSTVO IN TURIZEM (7.10-8.45)

*       Teambuilding animacije  – (20 dijakov, 1. skupina), 7.10 do 8.00, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*       Diši po piškotih, mešamo koktajle – (20, dijakov, 2. skupina), 7.10 do 8.00, Nada Klančnik, Suzana Planšak, uč. KUH in SŽB.

*       Teambuilding animacije  – (2. skupina), 8.05 do 8.45, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*       Diši po piškotih, mešamo koktajle – (1. skupina), 8.05 do 8.45, Nada Klančnik, Suzana Planšak, uč. KUH in SŽB.

PV1 + OT1 (30+10=40), pridejo v SG z lokalnimi avtobusi. Poleg avtobusne karte naj imajo dijaki s sabo tudi potrdila o vpisu.

 

Zborno mesto je avla šole.

PREDŠOLSKA  (7.30-8.55)

Poligon – Alenka Recko, uč. PLESNA, 1. skupina -16 dijakov.

Otroška igra – Helena Merkač, uč. STR3, 2. skupina -17 dijakov.

 

T1 + E1 (16+17=33) pridejo iz SG (Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 7.00),

malica 8.55-9.20.

 

Vsaka skupina ima 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

LESARSTVO (8.55-10.20)

*       Les kot izziv – Štefan Pirnat, Boris Pajer,  Milan Strmčnik in Andrej Otto, lesarska delavnica.

Vsaka skupina ima cca  45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

GH1 + GTT1  (14+18=32)

 

Malica 10.20-10.50.

 

PREDŠOLSKA (9.30-11.00)

Poligon – Alenka Recko, uč. PLESNA, 1. skupina.

Otroška igra – Helena Merkač, uč. STR3, 2. skup.

M1 + OL1  (15+5=20)

 

Odhod avtobusa iz Mute ob 11.05.

 

EKT + TRG (8.50-10.15)

*       Izdelava spletnega oglasa Darja Sovinc, uč. 22, (1. skupina – 20 dijakov).

*       Prodajni proces – Janez Globovnik – uč. 24, (2. skupina -20 dijakov).

 

Vsaka skupina ima cca  45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

PV1 + OT1 (30+10=40),

malica 10.15-10.55.

 

Skupini se zbereta pred NamaNovo ob 11.00 in se napotita proti lesarski delavnici.

OKOLJEVARSTVO (9.30-11.00)

Voda-najpom. tekočina – Erika Pajtler, uč. PIN2, T1

Okoljska delavnica  – Damijana Meža, uč. NAR, E1.

 

T1 + E1 (16+17=33)

 

Odhod avtobusa iz Mute ob 11.05.

 

Vsaka skupina ima 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata

TURIZEM (10.55-11.35)

*       Teambuilding animacije  – (14 dijakov), Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

GH1 (14)

 

   

GOSTINSTVO (10.55-11.35)

*       Diši po piškotih, mešamo koktajle – (18, dijakov), Nada Klančnik, Suzana Planšak, uč. KUH in SŽB.

GTT1  (18)

Dijaki se zberejo na Gosposvetski 4.

   

LESARSTVO (11.10-12.40)

*       Les kot izziv – Štefan Pirnat, Boris Pajer, Andrej Otto in Milan Strmčnik, lesarska delavnica.

PV1 + OT1 (30+10=40)

 

 

GOSTINSTVO IN TURIZEM (11.45-13.15)

*       Teambuilding animacije  – (16 dijakov, 1. skupina), 11.45 do 12.25, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*       Diši po piškotih, mešamo koktajle –(17 dijakov, 2. skupina), 11.45 do 12.25, Nada Klančnik, Suzana Planšak, uč. KUH in SŽB.

*       Teambuilding animacije  – (17 dijakov, 2. skupina), 12.30 do 13.15, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*       Diši po piškotih, mešamo koktajle – (16 dijakov, 1. skupina), 12.30 do 13.15, Nada Klančnik, Suzana Planšak, uč. KUH in SŽB.

 

T1 + E1 (16+17=33)

Prihod avtobusa iz Mute ob 11.35 na avtobusno postajo NamaNova.

 

Spremljevalci jih pospremijo do delavnic na šoli.

 

EKT + TRG (11.45-13.15)

*       Izdelava spletnega oglasa Darja Sovinc, uč. 22, (1. skupina – 20 dijakov).

*       Prodajni proces – Janez Globovnik – uč. 24, (2. skupina -20 dijakov).

M1 + OL1  (15+5=20)

Prihod avtobusa iz Mute ob 11.35.

Spremljevalci jih pospremijo do delavnic na šoli.

   

Vsi razredi na lokaciji Slovenj Gradec se  dobijo pred začetkom delavnic, ob 7.00 v avli šole na Koroški 11. Od tam jih bodo spremljevalci popeljali do izvajalcev delavnic. GH1 in GTT1  nadaljujejo s poukom ob 12.00.

           

             

ORGANIZACIJA PROJEKTNEGA DNE (delavnice in časovno), 26. 10. 2017

 

ŠOLA – SG ŠOLA – MUTA

GOSTINSTVO IN TURIZEM (7.05-8.35)

*       Teambuilding animacije  M1 + OL1  (20 dijakov), 7.05 do 7.45, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*       Diši po piškotih, mešamo koktajleM1 + OL1  (20 dijakov), 7.50 do 8.30, Nada Klančnik in Dragomira Šavc, uč. KUH in SŽB.

 

 

M1 + OL1  (15+5=20)

 

M1 in OL1 in nadaljujeta s poukom ob 8.40.

OKOLJEVARSTVO

(7.00-8.30)

*       Voda-najpom. tekočina – Erika Pajtler, uč. PIN2, (15 dijakov).

*       Okoljska delavnica  – Damijana Meža, uč. NAR, (15 dijakov).

 

PV1 (30)

 

Vsaka skupina ima 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

EKONOMIJA (7.05-7.45)

*       Izdelava spletnega oglasa Vanja Banfro, uč. 22.

 

T1 (16)

 

PREDŠOLSKA

(7.00-7.45)

Otroška igra, Helena Merkač,  uč. STR3.

 

OT1 (10)

Vsaka skupina ima 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

TRGOVINA (7.05-7.45)

*       Prodajni proces – Janez Globovnik – uč. 24.

E1 (17)

PREDŠOLSKA

(10.00-11.30)

Poligon, Alenka Recko,  uč. PLESNA

*       Otroška igra – Helena Merkač, uč. STR3.

*       Vsaka skupina ima 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

GH1 (14), dijaki se pripeljejo  iz SG (odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 9.20).

LESARSTVO  (8.00-9.30)

*       Les kot izziv – Štefan Pirnat, Boris Pajer, Andrej Otto in Milan Strmčnik, lesarska delavnica.

 

 

T1 + E1 (16+17=33)

 

Razreda se zbereta v avli šole ob 7.50. Spremljevalci jih pospremijo do lesarske delavnice.

Malica od 9.30-10.15, potem pouk po urniku.

OKOLJEVARSTVO

(10.00-11.30)

*       Voda-najpom. tekočina – Erika Pajtler, uč. PIN2.

*       Okoljska delavnica  – Damijana Meža, uč. NAR.

*       Vsaka skupina ima 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

GTT1 (18),

dijaki se pripeljejo  iz SG (odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 9.20).

   

PREDŠOLSKA

(11.35-13.05)

Poligon, Alenka Recko,  uč. PLESNA

Otroška igra – Helena Merkač, uč. STR3.

GTT1 (18),

 

Odhod avtobusa iz Mute ob 13.05.

 

*

OKOLJEVARSTVO

(11.35-13.05)

*       Voda-najpom. tekočina – Erika Pajtler, uč. PIN2.

*       Okoljska delavnica  – Damijana Meža, uč. NAR.

GH1 (14)

(12+11=23)

 

Odhod avtobusa iz Mute ob 13.05.

 


E1, T1, M1 in OL1 se  dobijo pred začetkom delavnic (ob 7.00) v avli šole. Od tam jih bodo spremljevalci popeljali do delavnic.  GTT1 in GH1 imata pouk po urniku do 8.35 (malica ob 8.35-9.20, 9.20 vožnja do Mute).

 M1, OL1 nadaljujeta s poukom ob 8.40. E1 in T1 imata malico od 9.30-10.15, potem pouk po urniku. OT1 nadaljuje s poukom po urniku ob 7.45. PV1 pa nadaljuje s poukom po urniku ob 8.35.

 Slovenj Gradec in Muta, 18. 10. 2017

MALICA

SEZNAM RAZREDOV, KI SE BODO PRIJAVILI IN MALICALI NA DAN  25. 10.  in 26. 10. 2017 GLEDE NA LOKACIJO IN URO MALICE.

SREDA, 25. 10. 2017

DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI SG DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI LOKACIJA MUTA
GTT1, GH1:  10.20-10.50. M1, OL1: 8.55-9.20
PV1, OT1:  10.15-10.55 E1+T1: 8.55-9.20

 

ČETRTEK, 26. 10. 2017

DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI SG DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI MUTA
M1, OL1: PO URNIKU

PV1:  PO URNIKU

OT1: PO URNIKU

GH1, GTT1: 8.35-9.20  
E1, T1: 9.30-10.15  

 

GH1 – GASTRONOM HOTELIR

PV1 – PREDŠOLSKA VZGOJA

E1 – EKONOMSKI TEHNIK

T1 – TRGOVEC

OT1 – OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

M1 – MIZAR

GTT1 – GASTROMOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK

OL1 – OBDELOVALEC LESA       

Pomočnik ravnatelja

Roman Založnik, prof.

Dostopnost