ORGANIZACIJA PROJEKTNEGA DNEVA »NAROBE DAN« 17.–18. 10. 2018

V sredo, 17. 10., in v četrtek, 18. 11 2018, bomo za dijake prvih letnikov organizirali projektna dneva z naslovom NAROBE DAN. Dijaki višjih letnikov bodo ob mentorstvu učiteljev v dveh ali treh delavnicah, na zanimiv način predstavili programska področja oz. poklice, ki jih izobražuje naša šola.

Vključeni razredi

  • Lokacija SG: E1, GTT1, T1, GH1, M1, OL1
  • Lokacija Muta: PV1, OT1

 

Učilnice po dnevih

SREDA, 17. 10. 2018

  • Lokacija SG: ekonomija in trgovina (25, 24), turizem in gostinstvo (40, SŽB, KUH), lesarstvo (DELAVNICA)
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (NAR, PIN2), predšolska vzgoja (PLESNA UČ., STR3)

 

ČETRTEK, 17. 10. 2018

  • Lokacija SG: turizem in gostinstvo (40, SŽB, KUH), ekonomija in trgovina (25, 24)
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (NAR, PIN2 ), predšolska vzgoja (PLESNA UČ., STR3)

 

Vključeni učitelji

SREDA, 17. 10. 2018

  • Lokacija SG: ekonomija in trgovina (Nevenka Žlebnik, Janez Globovnik), turizem in gostinstvo (Olga Jeznik, Bernarda Klančnik, Dragomira Šavc, Suzana Planšak), lesarstvo (Boris Pajer, Štefan Pirnat, Andrej Otto)
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (Erika Pajtler, Damijana Meža), predšolska vzgoja (Alenka Recko, Berta Komprej, Tadeja Dimc)

ČETRTEK, 18. 10. 2018

  • Lokacija SG: ekonomija in trgovina (Nevenka Žlebnik, Janez Globovnik), turizem in gostinstvo (Olga Jeznik, Suzana Planšak, Bernarda Klančnik), lesarstvo (Andrej Otto, Boris Pajer, Štefan Pirnat)
  • Lokacija Muta: okoljevarstvo (Erika Pajtler, Damijana Meža), predšolska vzgoja (Alenka Recko, Berta Komprej, Tadeja Dimc)

 

Učitelji spremljevalci v razredih in na avtobusu v sredo, 17. 10. 2018, na relaciji Slovenj Gradec–Muta  in nazaj: Andrej Klobčar, Roman Živič, Vanja Banfro.

Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 9.20. Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Caravaning ob 13.00.

 

Učitelji spremljevalci v razredih in na avtobusu v četrtek, 18. 10. 2018, na relaciji Slovenj Gradec–Muta in nazaj: Aleksander Camlek, Janez Harum, Robnik Stanko.

 

Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 9.30. Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Caravaning ob 13.00.

 

Koordinatorici spremljanja dijakov od avle šole (lokacija SG) oz. NamaNove do lesarske delavnice, do Gosposvetske 4 in Koroške 11: Nataša Uranc (sreda), Mateja Gorišek (četrtek) in dijaki programa gastronomija in turizem. Na lokaciji Muta sprejme dijake iz Slovenj Gradca v sredo Berta Komprej, v četrtek pa Damijana Meža. Pri sprejemu pomaga tudi dežurni dijak/dijakinja.

Čas trajanja posamezne predstavitve programa: cca 1, 5 šolske ure, znotraj posamezne predstavitve pripravijo PUZ-i 2-3 krajši delavnici glede na število dijakov.

Ure v dnevniku se številčijo po urniku, vsebina: PROJEKT NAROBE DAN.
 

          ORGANIZACIJA PROJEKTNEGA DNE (delavnice in časovno), 17. 10. 2018

 

ŠOLA – SG ŠOLA – MUTA

GOSTINSTVO IN TURIZEM (7.00-8.35)

*        Teambuilding animacije  M1 + OL1  (1. skupina 15 dijakov), 7.05 do 7.45, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*        Diši po piškotih, mešamo koktajleM1 + OL1  (druga skupina 15 dijakov), 7.50 do 8.30, Nada Klančnik in Dragomira Šavc, uč. KUH in SŽB.

 

*        Vsaka skupina ima cca 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

 

M1 + OL1  (26+4=30)

 

Malica 8.40-9.20.

OKOLJEVARSTVO

(7.00-8.30)

*        Voda-najpom. tekočina – Erika Pajtler, uč. PIN2, (13 dijakov).

*        Zaščita pred UV sevanjem  – Damijana Meža, uč. NAR, (13 dijakov).

 

PV1 (26)

 

Vsaka skupina ima 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

EKONOMIJA (7.00-7.45)

*        Izdelava kratkega filma – Nevenka Žlebnik, uč. 22.

*        Oglaševanje  – Darja Sovinc, uč. 25

T1 (12)

 

PREDŠOLSKA

(7.00-7.45)

Otroška igra, Berta Komprej,  uč. STR3.

OT1 (6)

TRGOVINA (7.00-7.45)

*        Prodajni proces – Janez Globovnik – uč. 24.

E1 (11)

PREDŠOLSKA

(10.00-11.30)

Plesna delavnica, Alenka Recko,  uč. PLESNA

*        Otroška igra – Berta Komprej, uč. STR3.

*        Vsaka skupina ima 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

GH1+OL1 (13+4), dijaki se pripeljejo  iz SG (odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 9.20).

LESARSTVO  (8.00-9.30)

*        Les kot iziv – Štefan Pirnat, Boris Pajer, Andrej Otto in Milan Strmčnik, lesarska delavnica.

 

 

T1 + E1 (12+11=23)

 

 

Malica od 9.30-10.15.

OKOLJEVARSTVO

(10.00-11.30)

*        Voda-najpom. tekočina – Erika Pajtler, uč. PIN2. (1 skupina 13 dijakov)

*        Zaščita pred UV sevanjem– Damijana Meža, uč. NAR. (2. skupina 13 dijakov)

*        Vsaka skupina ima 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

M1 (26),

dijaki se pripeljejo  iz SG (odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 9.20).

GOSTINSTVO IN TURIZEM (10.20-11.55)

*        Teambuilding animacije  T1  (12 dijakov), 10.20 do 11.00, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*        Diši po piškotih, mešamo koktajleE1  (11 dijakov), 10.20 do 11.00, Nada Klančnik in Dragomira Šavc, uč. KUH in SŽB.

 

Vsaka skupina ima cca 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

T1 + E1 (12+11=23)

 

 

7. in 8. šolska ura pouk po urniku.

PREDŠOLSKA

(11.35-13.05)

Plesna delavnica, Alenka Recko,  uč. PLESNA

Otroška igra – Berta Komprej, uč. STR3.

Vsaka skupina ima 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

M1 (26),

 

Odhod avtobusa iz Mute ob 13.00.

 

LESARSTVO  (13.05-13.50)

*        Les kot iziv – Štefan Pirnat, Boris Pajer, Andrej Otto in Milan Strmčnik, lesarska delavnica.

 

GTT1 (18)

Dijaki se po končani ekskurziji po Mislinjski dolini skupaj s spremljevalci odpravijo do lesarske delavnice.

OKOLJEVARSTVO

(11.35-13.05)

*        Voda-najpom. tekočina – Erika Pajtler, uč. PIN2.

*        Zaščita pred UV sevanjem  – Damijana Meža, uč. NAR.

*        Vsaka skupina ima 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

GH1+OL1 (13+4=17)

 

Odhod avtobusa iz Mute ob 13.00.

 

 

 

E1, T1, M1, OL1, PV1 in OT1 se dobijo pred začetkom delavnic (ob 7.00) v avli šole. Od tam jih bodo spremljevalci popeljali do delavnic. M1, OL1 in GH1 imajo malico od 8.40-9.20, 9.20 zbor pred avtobusno postajo NamaNova, sledi vožnja do Mute. GH1 ima pouk po urniku do 8.35 (malica od 8.40-9.20, 9.20 zbor pred avtobusno postajo NamaNova, sledi vožnja do Mute). Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Caravaning ob 13.00.

 

E1 in T1 nadaljujeta s poukom ob 12.00. E1 in T1 imata malico od 9.30-10.15. OT1 nadaljuje s poukom po urniku ob 7.45. PV1 pa nadaljuje s poukom po urniku ob 8.35.

 

 

ORGANIZACIJA PROJEKTNEGA DNE (delavnice in časovno), 18. 10. 2018

ŠOLA – SG ŠOLA – MUTA

EKT  + TRG    (7.00-8.35)

*        Izdelava kratkega filma – Nevenka Žlebnik, uč. 22. (1. skupina 15 dijakov)

 

*        Prodajni proces – Janez Globovnik, uč. 24,  (2. skupina 16 dijakov).

 

*        Vsaka skupina ima cca 45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

GTT1+GH1 (18+13=31)

Po predstavitvi jih spremljevalci popeljejo do lesarske delavnice.

 

Malica 8.40-9.25

OKOLJEVARSTVO

(10.00-11.30)

Voda-najpom. tekočina.

Erika Pajtler, uč. PIN2.

Zaščita pred UV sevanjem – Damijana Meža, uč. NAR.

GTT1  (18) pridejo iz SG (Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 9.30).

 

Prihod na Muto ob 10.00.

GOSTINSTVO IN TURIZEM (7.00-8.40)

*        Teambuilding animacije  – (16 dijakov, 1. skupina), 7.00 do 7.45, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*        Diši po piškotih, mešamo koktajle – (16, dijakov, 2. skupina), 7.00 do 7.45, Nada Klančnik, Suzana Planšak, uč. KUH in SŽB.

*        Teambuilding animacije  – (2. skupina), 7.55 do 8.40, Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

*        Diši po piškotih, mešamo koktajle – (1. skupina), 7.55 do 8.40, Nada Klančnik, Suzana Planšak, uč. KUH in SŽB.

PV1 + OT1 (26+6=32), pridejo v SG z lokalnimi avtobusi. Poleg avtobusne karte naj imajo dijaki s sabo tudi potrdila o vpisu.

 

Zborno mesto je avla šole.

PREDŠOLSKA  (10.00-11.30)

*   Plesna delavnica – Alenka Recko, uč. PLESNA, 1. skupina -16 dijakov.

*   Otroška igra – Berta Komprej, uč. STR3, 2. skupina -17 dijakov.

 

T1 + E1 (12+11=23) pridejo iz SG (Odhod avtobusa je izpred avtobusne postaje NamaNove ob 9.30),

 

 

Prihod na Muto ob 10.00.

 

LESARSTVO (9.30-10.15)

*        Les kot iziv – Štefan Pirnat, Boris Pajer,  Milan Strmčnik in Andrej Otto, lesarska delavnica.

 

GH1  (13)

 

 

PREDŠOLSKA (11.30-13.00)

*   Plesna delavnica – Alenka Recko, uč. PLESNA, 1. skupina.

*   Otroška igra – Berta Komprej, uč. STR3, 2. skup.

GTT1  (18)

 

Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Caravaning ob 13.00.

 

EKT + TRG (8.50-10.15)

*        Izdelava kratkega filma – Nevenka Žlebnik, uč. 22.

*        Oglaševanje  – Darja Sovinc, uč. 25 (1. skupina – 16 – dijakov)

*        Prodajni proces – Janez Globovnik – uč. 24, (2. skupina -16 dijakov).

Vsaka skupina ima cca  45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

PV1 + OT1 (26+6=32),

malica 10.15-11.00.

 

 

OKOLJEVARSTVO

(11.30-13.00)

Voda-najpom. tekočina – Erika Pajtler, uč. PIN2, T1

Zaščita pred UV sevanjem – Damijana Meža, uč. NAR, E1.

T1 + E1 (12+11=23)

 

Odhod avtobusa izpred avtobusne postaje Caravaning ob 13.00.

 

 

EKT + TRG (11.10-12.45)

*        Oglaševanje – Darja Sovinc, uč. 22, (1. skupina – 15 dijakov).

*        Prodajni proces – Janez Globovnik – uč. 24, (2. skupina -15 dijakov).

Vsaka skupina ima cca  45 min časa za svojo delavnico, nato se skupini zamenjata.

M1 + OL1  (26+4=30)

 

   

TURIZEM (10.20-11.05)

*        Teambuilding animacije  – (13 dijakov), Olga Jeznik in dijaki, uč. 40.

GH1 (13)

 

   

LESARSTVO (11.10-12.45)

*        Les kot iziv – Štefan Pirnat, Boris Pajer, Andrej Otto in Milan Strmčnik, lesarska delavnica.

PV1 + OT1 (26+6=30)

Skupini se zbereta pred NamaNovo ob 11.00 in se napotita proti lesarski delavnici.

   

GOSTINSTVO (13.35-14.15)

*        Diši po piškotih, mešamo koktajle – (18, dijakov), Nada Klančnik, Suzana Planšak, uč. KUH in SŽB.

GTT1  (18)

Prihod avtobusa iz Mute ob 12.35 na avtobusno postajo NamaNova.

 

Spremljevalci jih pospremijo do delavnic na šoli (Gosposvetska 4).

 

 

Vsi razredi na lokaciji Slovenj Gradec se  dobijo pred začetkom delavnic, ob 7.00 v avli šole na Koroški 11. Od tam jih bodo spremljevalci popeljali do izvajalcev delavnic. M1 in OT1 imajo pouk do 11.05, GH1 nadaljujejo s poukom ob 11.10.

           

                

 

SG in Muta, 7. 10. 2018

MALICA

SEZNAM RAZREDOV, KI SE BODO PRIJAVILI IN MALICALI NA DAN, 17. 10.  in 18. 10. 2018 GLEDE NA LOKACIJO IN URO MALICE.

SREDA, 27. 10. 2018

DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI SG DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI LOKACIJA MUTA
M1, OL1:  8.40-9.20. PV1, OT1: po urniku (9.20-9.55)
E1, T1:  9.30-10.15

 

ČETRTEK, 18. 10. 2018

DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI SG DIJAKI MALICAJO NA LOKACIJI MUTA
M1, OL1: PO URNIKU (10.15-11.05)

 

 

GH1, GTT1, E1, T1: 8.40-9.25  
PV1, OT1: 10.15-11.00  

 

GH1 – GASTRONOM HOTELIR

PV1 – PREDVŠOLSKA VZGOJA

E1 – EKONOMSKI TEHNIK

T1 – TRGOVEC

OT1 – OKOLJEVARSTVENI TEHNIK

M1 – MIZAR

GTT1 – GASTROMOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK

OL1 – OBDELOVALEC LESA                                                                                                                                                                                                                                                              

Pomočnik ravnatelja: Roman Založnik, prof.