RAZPIS GIBANJA “MRK” – MLADINSKA RAZISKOVALNA DEJAVNOST
 
Spoštovani dijaki/nje ter mentorji/ice,
 
tudi letos je že bil objavljen razpis gibanja Mladi raziskovalci Koroške. Več podrobnosti si lahko preberete tukaj:
Na tej spletni strani najdete tudi prijavnico, ki jo morate oddati do 15. 11. 2018, koordinatorici osebno ali preko e-pošte: lidija.ajtnik@sc-sg.si
Po prejemu prijavnic, se bomo dogovorili o navodilih ter terminih za nadaljnje delo.
 
Koordinatorica: Lidija Ajtnik, prof.