Oba dijaka sta prejela zahvalo za aktivno in ustvarjalno sodelovanje v tej akciji. Ninin spis in Teodorjevo likovno delo na temo Moje izkušnje z delom na daljavo sta tudi objavljena v Zborniku prispevkov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Sodelovale so tudi dijakinje  ̶  Tea Pori, Nika Kumar in Mineja Husić, ki so napisale pesmi o občutjih in izkušnjah v tem koronačasu. Vse pohvale tudi njim.

Namen pedagoške akcije je, da mladina spoznava potrebe invalidnih in nemočnih državljanov, da razume pravice invalidov pri njihovem enakopravnem vključevanju v družbeno življenje, da dela ter se obnaša varno, kar naj bi zmanjšalo število nesreč in invalidnih oseb.

                                                                                                                              Mentorica: Andreja Breznik

KRIK TESNOBE, Sebastjan Teodor Pirnat, OT3

Sprva nepredstavljivo postane del življenja.docx – Nina Črep, PV2

Ostali prispevki

Dostopnost