V četrtek, 26. 5. 2022, bodo dijaki M3 v okviru prostih izbirnih vsebin obiskali Karting Maribor, kjer se bodo preizkusili v adrenalinski vožnji z gokarti.

Okvirni program:

  • odhod z glavne avtobusne postaje v Slovenj Gradcu: ob 13. uri
  • vožnja z gokarti: od 15. do 17. ure
  • prosti čas: od 17. do 19. ure

Predviden prihod domov (glavna avtobusna postaja v Slovenj Gradcu) je ob 21. uri.

Stroški avtobusnega prevoza in vožnje z gokartom znašajo 27,66 €  ̶  zajemajo  vožnjo s turističnim avtobusom Nomago in eno vožnjo z gokartom 10 €. Razred del stroškov prevoza pokrije z denarjem iz skladov, preostalo razliko pa mora doplačati po položnici (18,66 €) do četrtka, 24. 5. 2022.

Spremljevalki:

Nataša Osojnik

Anita Voler

Organizatorica                                                                       Ravnatelj                                                               Nataša Osojnik                                                                     Bernard Kresnik

———————————————————————————————odreži!!!

IZJAVA

Spodaj podpisani/-a ________________________ dovoljujem svojemu sinu, da se v četrtek, 26. 5. 2022, udeleži prostih izbirnih vsebin (Karting Maribor), ki so organizirane po učnem programu pod vodstvom profesorice  in svetovalne delavke Srednje šole Slovenj Gradec in Muta.

Dijak/-inja________________________ izjavljam, da bom v celoti spoštoval/-a dogovor z učitelji in zgoraj napisana izhodišča ter določila Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah. Potrjujem, da bom dosledno upošteval/-a  navodila spremljevalcev in se vedel (vedla) v skladu s splošno veljavnimi  normami.

V primeru kršitev prevzamem  nase vso materialno in moralno odgovornost ter škodo.

Kraj in datum: ­­­­­__________________                      Podpis staršev:  _______________________________

                                                                                     Podpis dijaka/dijakinje:  ________________________