INTERESNE DEJAVNOSTI – VSEBINE POVEZANE S PROGRAMOM

 

TEMA: JAVNO NASTOPANJE

Za dijake GTT1 (6 ur, 4 ure v razredu in 2 uri priprava analize doma), se bo v okviru interesnih dejavnosti izvajala delavnica z naslovom Javno nastopanje. Vsebine bo predstavila profesorica Alenka HELBL.

Dijaki imajo na dan delavnice najprej pouk, potem pa predavanje.

Udeležba je OBVEZNA za vse dijake!

ČASOVNI OKVIR IZVAJANJA DELAVNIC:

GTT1 (4 URE):

DAN URA UČILNICA
TOREK, 12. 6. 2018 5. in 6. 18
PETEK, 15. 6. 2018 4. in 5. 18

 

Izvajalka ID                                                                                     Ravnatelj

Alenka Helbl, prof.                                                                   Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

 

Organizatorica ID

Vesna Robnik, prof.