RAZPORED ZA PREDMETNE (IZBOLJŠEVANJE OCENE), DOPOLNILNE IN POPRAVNE IZPITE – DODATNI ROK ZA DIJAKE ZAKLJUČNIH LETNIKOV SREDNJEGA STROKOVNEGA (SSI), POKLICNO TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) IN POKLICNEGA TEČAJA (PT)

TOREK, 24. 5. 2022 NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC

1. PREDMET/MODUL: GOSPODARSKI JEZIK – NEMŠČINA 2

USTNI DEL – ob 10.20 v učilnici 15

Komisija:

Nataša Knez, predsednica

Janja Žigart, izpraševalka

SREDA, 25. 5. 2022 NA LOKACIJI SLOVENJ GRADEC

1. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA

PISNI DEL – ob 11.10 v učilnici 15

Nadzorna učiteljica: Renata Gradišnik

USTNI DEL – ob 12.30 v učilnici 15

Komisija:

Sonja Ferk, predsednica

Renata Gradišnik, izpraševalka

2. PREDMET/MODUL: TURISTIČNO DESTINACIJSKI MENEDŽMENT (TDM), EKONOMIKA IN GOSPODARJENJE (EGO)

USTNI DEL – ob 9.30 v učilnici 18

Komisija:

Olga Jeznik, predsednica

Mateja Gorišek, izpraševalalka

3. PREDMET/MODUL: SLOVENŠČINA

PISNI DEL – ob 7.00 v učilnici 18

Nadzorna učiteljica: Verica Jaušovec

USTNI DEL – ob 8.00 v učilnici 18

Komisija:

Nataša Osojnik, predsednica, izpraševalka

Verica Jaušovec, izpraševalka, predsednica

4. PREDMET/MODUL: EKONOMIKA POSLOVANJA

PISNI DEL – ob 7.00 v učilnici 15

Nadzorna učiteljica: Darja Sovinc

USTNI DEL – ob 8.40 v učilnici 15

Komisija:

Janez Globovnik, predsednik

Darja Sovinc, izpraševalka

TOREK, 24. 5. 2022 NA LOKACIJI MUTA

1. PREDMET/MODUL: ANGLEŠČINA (PV4 in OT4)

PISNI DEL – ob 7.00 v učilnici TUJ1

Nadzorni učitelj: Roman Živič

USTNI DEL – ob 9.30 v učilnici TUJ1

Komisija:

Nataša Špegelj, predsednica

Roman Živič, izpraševalec

2. PREDMET/MODUL: MATEMATIKA

PISNI DEL – ob 11.40 v učilnici MAT

Nadzorna učiteljica: Andreja Preglav Verdinek

USTNI DEL – ob 12.25 v učilnici MAT

Komisija:

Sonja Ferk, predsednica

Andreja Preglav Verdinek, izpraševalka

SREDA, 25. 5. 2022 NA LOKACIJI MUTA

1. PREDMET/MODUL: REŠEVANJE OKOLJSKIH PROBLEMOV (ROP)

PISNI DEL – ob 10.00 v učilnici TUJ1

Nadzorna učiteljica: Jana Sterže

USTNI DEL – ob 10.50 v učilnici TUJ1

Komisija:

Karmen Ketiš, predsednica

Jana Sterže, izpraševalka

   

2. PREDMET/MODUL: ŠPORTNA VZGOJA (IZBOLJŠEVANJE OCENE)

ŠPORTNA VZGOJA – Dijaki se oglasijo učiteljici Marinki Dretnik ob 9.00 v zbornici šole.

Komisija:

Alenka Recko, predsednica

Marinka Dretnik, izpraševalka

                                                                                                                                                                               RAVNATELJ                                                                                              

Bernard Kresnik