Vodja izobraževanja odraslih:
Jožica Ovčjak

 

Pisarna: (02) 88 46 515
E-naslov: jozica.ovcjak@sc-sg.si
Tajništvo: (02) 88 46 500
E-naslov: tajnistvo@sc-sg.si

 

Do nadalnjega je pisarna izobraževanja zaprta. Vsa morebitna vprašanja naslovite na zgoraj naveden e-naslov.

Ostanite zdravi!

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

– Ekonomski tehnik (SSI)
– Ekonomski tehnik (PTI)
– Prodajalec (SPI)
– Gastronomsko turistični tehnik (SSI)
– Gastronom hotelir (SPI)
– Gastronomski tehnik (PTI)
– Obdelovalec lesa (NPI)
– Mizar (SPI)
– Lesarski tehnik (PTI)
– Okoljevarstveni tehnik (SSI)
– Predšolska vzgoja (SSI)
– Predšolska vzgoja (poklicni tečaj)

 Vpis se prične po 15. 9. 2020 in je možen do zapolnitve prostih mest.

NAVODILA ZA VPIS / š.l. 2020/2021

Za vpis potrebujete:

KOPIJE:

  • rojstnega oz. poročnega lista,
  • potrdilo o državljanstvu,
  • spričevalo 8./9. razreda osnovne šole in spričevala ali obvestila o uspehu iz srednje šole, oz. dokazila o formalnem izobraževanju
  • osebni dokument s sliko.
  • izpolnjena vpisnica (sledi v kratkem)

Postopek vpisa občanov:

  1. Na naslov: Šolski center SG, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec s pripisom “Izobraževanje odraslih – vpis” pošljite vso potrebno dokumentacijo (glej zgoraj).

  2. Obravnavali bomo le popolne vloge in vas po e-pošti obvestili o nadaljnjem postopku (plačilo vpisnine za obdobje od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021, itd).

 Plačevanje vpisnine in izpitov!

Šolski center Slovenj Gradec je po uvedbi Zakona o davčnem potrjevanju računov (UL RS št. 57/2015) od 2. januarja 2016 naprej v celoti prešel na brezgotovinsko poslovanje, kar pomeni, da od tega dne naprej ni več mogoče gotovinsko plačevanje storitev, temveč le plačevanje preko univerzalnih plačilnih nalogov (UPN).

SPLOŠNI PODATKI ZA PLAČILO:

Prejemnik:         ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Naslov:              Koroška ulica 11, 2380 Sl. Gradec
IBAN:                 SI56 0110 0603 0705 082
BIC:                   BSLJSI2X
Koda namena:  STDY

OSTALI PODATKI ZA PLAČILO:

EKONOMSKI TEHNIK – referenca: SI00 760100
TRGOVEC – referenca: SI00 760101

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – referenca: SI00 760115
PREDŠOLSKA VZGOJA – referenca: SI00 760114
PREDŠOLSKA VZGOJA (poklicni tečaj) – referenca: SI00 760117
LESARSKI PROGRAM – referenca: SI00 760107
GASTRONOMIJA IN TURIZEM – referenca: SI00 760111
GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE – referenca: SI00 760106

   

NAČIN IZOBRAŽEVANJA:   

Izobraževanje odraslih izvajamo po individualnem izvedbenem modelu. Vsak program je sestavljen iz splošnoizobraževalnih predmetov (razen poklicna tečaja), strokovnih modulov, modulov v okviru odprtega kurikuluma in praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu.

PRIZNAVANJE PREDHODNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA:

Na podlagi javnih listin o izobraževanju po javno veljavnih programih za pridobitev izobrazbe (spričevala, obvestila o uspehu, potrdila o izpitu, indeks,…) vam priznamo formalno pridobljeno znanje. Sklepe o priznavanju formalno pridobljenega znanja pripravi vodja izobraževanja odraslih v mesecu oktobru.

IZPITNI ROKI (za šolsko leto 2020/2021):

1. izpitni rok, 19. – 23. 10. 2020
2. izpitni rok, 16. – 20. 11. 2020
3. izpitni rok, 14. – 18. 12. 2020
4. izpitni rok, 18. – 22. 1. 2021
5. izpitni rok, 15. – 19. 2. 2021
6. izpitni rok, 15. – 19. 3. 2021
7. izpitni rok, 19. – 23. 4. 2021
8. izpitni rok, 17. – 21. 5. 2021
9. izpitni rok, 21. – 25. 6. 2021
10. izpitni rok, 5. – 10. 7. 2021
11. izpitni rok, 16. – 19. 8. 2021
12. izpitni rok, 13. – 17. 9. 2021

 

Na izpite se morate prijaviti vsaj 5 dni pred rokom, odjavite pa se lahko najkasneje 3 dni prej.

Dostopnost