TEMA: JAVNO NASTOPANJE

Za dijake GTT1 8 ur, se bo v okviru interesnih dejavnosti izvajala delavnica z naslovom Javno nastopanje. Vsebine bo predstavila profesorica Alenka HELBL. 6 ur se bo izvedlo v šoli, 2 uri doma.

Udeležba je OBVEZNA za vse dijake!

ČASOVNI OKVIR IZVAJANJA DELAVNIC:

GTT (6 UR):

DAN URA UČILNICA
TOREK, 23. 10. 2018 1.,2., 3., 4., 5 in 6. 18

 

Izvajalka ID                                                                                     Ravnatelj

Alenka Helbl, prof.                                                                 Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

 

Organizatorica ID

Veronika Sušnik, univ.dipl.inž.

Dostopnost