VPIS V SREDNJO ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022

INFORMACIJE ZA DEVETOŠOLCE

Spoštovani devetošolci!

Obveščamo vas, da lahko vsem informacijam glede poteka vpisa v srednjo šolo sledite na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na povezavi: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Na omenjeni spletni strani bodo 21. 6. 2021 objavljene tudi spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka ter podatki o še prostih vpisnih mestih za 2. krog izbirnega postopka. Vse potrebne informacije boste učenci, ki se vpisujete v program Predšolska vzgoja, v katerem smo za šolsko leto 2021/2022 sprejeli sklep o omejitvi vpisa, prejeli tudi po pošti.

Šolska svetovalna delavka:  

Tadeja Dimc