OBVESTILO O STROKOVNI EKSKURZIJI – SODELOVANJE IN OGLED TEKMOVANJA NA 66. GOSTINSKO-TURISTIČNEM ZBORU

SLOVENIJE  

 

V torek, 12. novembra 2019, bomo za dijake 1. letnika programa gastronomija PTI organizirali pouk na terenu oz. strokovno ekskurzijo v Ljubljano. Dijake bodo spremljale profesorice Bernarda Klančnik, Suzana Planšak in Vesna Robnik, ki so v sodelovanju s profesorico Vesno Robnik pripravile vsebinski program tega dne.

 

Cilj ekskurzije je sodelovanje na 66. GOSTINSKO-TURISTIČNEM ZBORU SLOVENIJE kot tekmovalci v kategorijah kuharstvo in turizem. Dijaki razredov GT1, GTT3, ki ne tekmujejo bodo sodelovali kot navijači

Odhod: ob 6. 30 z Vorančevega trga v Slovenj Gradcu. Povratek: po razglasitvi rezultatov in prihod domov: okoli 19 ure.  

 

Cena ekskurzije je  21  EUR po osebi in zajema vožnjo s turističnim avtobusom podjetja  Nomago (324 EUR).

Plačila in podpisane izjave dijaki oddajte razrednim blagajnikom in jih predajte ge. Bernardi Klančnik, ge. Vesni Robnik do petka, 8. 11. 2019.  Priporočamo udobno obutev za hojo in malico iz nahrbtnika vsaj do 12. ure.  S seboj imejte osebno in zdravstveno izkaznico. Upoštevajte  navodila glede priprave na ekskurzijo in zadolžitve izvedite v dogovorjenem roku. Glede na to, da je to praktični del pouka zunaj šolskih klopi, velja v celotnem času trajanja ekskurzije šolski red. Kosili bomo v eni izmed pizzerij in cena kosila ni všteta v ceno.

Želimo vam, da bi na tej strokovni ekskurziji doživeli veliko novih in zanimivih izkušenj ter spoznanj.

 

Slovenj Gradec, 4. 11. 2019                                  Ravnatelj: Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.