V sredo, 13. 6. 2018, se odpravljamo na obvezno strokovno ekskurzijo v okviru modula Varstvo okolja. Odhod je predviden ob 7.30 iz pred šole na Muti, pot nas popelje do Poljčan in Modraž, kjer si ogledamo ekovas Dole in opravimo nekaj terenskih vaj. Vodila nas bo prof. ddr. Ana Vovk Korže. Nato nadaljujemo pot proti Mariboru, kjer imamo enourni postanek za kosilo (ni všteto v ceno – sendvič iz nahrbtnika, lahko tudi malica v Evroparku). Sledi ogled centralne čistilne naprave v Mariboru in povratek domov.

Predviden prihod je okoli 16.00 ure pred šolo, na lokaciji Muta.

Dijaki naj ne pozabijo odjaviti malice, naj bodo primerno obuti, s sabo naj imajo dežnik in se seveda lepo obnašajo.

Cena ekskurzije je 30,2 evra (avtobus 25,2 evra+5 vstopnina). Dijaki so prejeli položnico za 20,2 evra, ki jo naj poravnajo najkasneje do 11. 6. 2018. Del stroškov se poravna iz šolskega sklada. Denar za vstopnino poravnajo šolskemu blagajniku (5 evrov), ki ga do 11. 6. 2018 odda profesorici.

 

Pripravila:                                                                                                          Ravnatelj:
Jana Sterže                                                                                                        Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.