STROKOVNA EKSKURZIJA RAZREDOV E2, E4, ET1, ET2 v sredo, 27. 9. 2017

Zberemo se pred Namo Novo ob 7.00 in dvignemo malico. Kdor ne malica, naj si pripravi malico iz nahrbtnika, ker pred 12. uro ne bo časa za nakupe.

Odhod avtobusa: ob 7.10 izpred Name Nove.

Dijake pobiramo na poti od SG do Velenja, o morebitnem kasnejšem vstopu DIJAK/INJA OBVESTI profesorico, ki bo izvajala pripravo pri pouku (tč. 7)

  1. Kaj si bomo ogledali?

ob 9.00 Steklarna Hrastnik (voden ogled po steklarni – cca. uro in pol),

– ogled dimnika Termoelektrarne Trbovlje,

– 15. poldnevnik in Park Janeza Drnovška v Zagorju,

– Laško (V Laško bomo predvidoma prispeli okoli 12.30 in  imeli okrog eno uro prosto),

ob 13.30 Terme/zdravilišče Laško (predstavitev poslovanja – predavanje v dvorani hotela (ena ura).

  1. V Slovenj Gradec se bomo vrnili do 17.00.
  2. Stroški:

11,00 eur – avtobus (poravnamo s plačilom položnice do 22. 9. 2017),

2,5 eur – Steklarna (vsak udeleženec pripravi točni znesek, denar bodo pobrali blagajniki razredov na avtobusu).

Stroški skupaj: 13,50 EUR.

Nadzor nad pravočasno poravnavo položnic bodo izvajale učiteljice, ki bodo izvajale pripravo na ekskurzijo.

  1. Spremljevalci: Marja Založnik, Danica Pušnik, Karmen Grudnik
  1. Priprava na ekskurzijo

POMEMBNO

Pripravo na ekskurzijo bomo naredili pri pouku, delovno gradivo dijak/inja nese s seboj na ekskurzijo. Pripravo bodo izvedle:

  • Darja Sovinc: E2 in ET1 (trženje, učno podjetje),
  • Danica Pušnik E4 (GD),
  • Karmen Grudnik ET2 (projektno delo).

Navedene učiteljice bodo pripravile učne liste z ekonomsko vsebino za navedene razrede in dodelile obveznosti dijakom, ki se ekskurzije ne bodo udeležili. Delovno gradivo bo dijak/inja imel/a s seboj na ekskurziji. Rešene naloge bodo dijaki oddali svojim učiteljem v skladu z dogovorom, učitelj pa bo poročilo pregledal in vrednotil/ocenil.

Dodatni učni list z geografsko/zgodovinsko vsebino na temo ekskurzije bo pripravila prof. Marja Založnik. Učni list bo dijakom razdeljen na avtobusu in bo del delovnega  gradiva za ekskurzijo.

  1. Obveznosti v primeru (opravičene ali neopravičene) odsotnosti

Kdor se ekskurzije ne bo uspel udeležiti, bo pri urah, ki jih poučujejo profesorice Darja Sovinc, Danica Pušnik in Karmen Grudnik, pripravil in predstavil seminarsko nalogo na temo, ki jo bo določila profesorica. Seminarska naloga z zagovorom bo ocenjena.

  1. Vem, da so dijaki SŠSGM dobri dijaki, vseeno pa naj opomnim, da s svojim obnašanjem na ekskurziji predstavljamo sebe in našo šolo. Terme/zdravilišče Laško in Steklarna Hrastnik sta delujoči podjetji in s svojim obiskom posegamo v njihov delovnik. Dokažimo, da cenimo njihov čas in trud za predstavitev njihove gospodarske dejavnosti.

Organizatorka ekskurzije:                                     Ravnatelj

Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.                       Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.