V torek, 29. 5. 2018, načrtujemo ekskurzijo, namenjeno spoznavanju rojstnih krajev in delovanja naših književnih umetnikov. Spoznali bomo Vrhniko, rojstni kraj Ivana Cankarja, in Kranj, kjer je pokopan France Prešeren. Strokovne ekskurzije se bodo udeležili: E1, GTT1, OT1, PV1, LT1, ET1 in GT1.

Okvirni program strokovne ekskurzije

Odhod z avtobusnih postaj: Muta 6.25 (izpred šole), Dravograd 6.45, Slovenj Gradec 7.00, Mislinja 7.15, Velenje 7.30. Dijaki iz Mežiške doline se pripeljejo do Slovenj Gradca z rednimi linijami (dijaki z lokacije Muta pokažejo potrdilo o vpisu). Vstopno postajo morajo dijaki vpisati na seznam in ga oddati razredniku do petka, 25. 5. 2018.

Povratek:  ob 16.15 iz Kranja in prihod v Slovenj Gradec okrog 19.00 ter na Muto okrog 19.30.

Po vstopu na vstopnih postajah bomo nadaljevali pot proti Vrhniki. Tam imamo od 10.15 do 11.45 ogled Cankarjeve spominske hiše, spomenika, cerkve, Enajste šole (tri skupine). Vmes dijaki malicajo. Okrog 11.45 bomo nadaljevali pot proti Kranju. Tam bomo ob 13. uri pričeli z ogledom Prešernove hiše, Prešernovega gaja in mesta Kranj (tri skupine). Ogled bo trajal do 14.45.

Okrog 14.45 se bomo odpravili proti trgovskemu centru Qlandia v Kranju (kosilo). Po enournem postanku bomo nadaljevali pot proti domu. Povratek okrog 16.30.

Za ta dan bomo skupinsko odjavili malico, zato morajo dijaki imeti malico iz nahrbtnika vsaj do trgovskega centra, kjer bo možen nakup prigrizkov oz. kosila. Priporočamo udobno obutev za hojo  in primerna oblačila, ob slabem vremenu pa tudi dežnike. Obvezna sta tudi osebni dokument in zdravstvena izkaznica.

Stroški avtobusnega prevoza in vstopnin znašajo 18 €  ̶  zajemajo pa vožnjo s turističnim avtobusom Izletnik (cena 1145,91 € za dva avtobusa 1/50 in 1/55) ter vstopnini 5,50 €: ogled Prešernove hiše in vodenje po Vrhniki ter ogled Cankarjeve spominske hiše. Nekateri razredi so stroške pokrili z denarjem iz skladov, preostali pa morajo razliko doplačati po položnici (PV1, OT1, GTT1, E1).

 Ekskurzija je za vse dijake obvezna.

Spremljevalci razredov: Andreja Breznik (PV1), Nataša Špegelj (PV1), Alenka Helbl (E1), Anica Ovnič (OT1), Verica Jaušovec (ET1, GT1), Nataša Osojnik (GTT1), Robnik Stanko (LT1, GTT1), Boštjan Repas (E1).

Upoštevajte navodila in zadolžitve izvedite v dogovorjenem roku. Pouk bo izveden izven šolskih klopi, zato ravno tako velja šolski red.

Želimo vam, da bi doživeli veliko novega in zanimivega ter preživeli lep dan.

 

Vodja ekskurzije: Andreja Breznik, prof.                                            Ravnatelj: Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

Slovenj Gradec, 21. 5. 2018

———————————————————————————————odreži!!!

IZJAVA

Spodaj podpisani/-a ________________________ dovoljujem svojemu sinu/ hčeri, da se

v ponedeljek, 29. 5. 2018, udeleži strokovne ekskurzije Po poteh pesnikov in pisateljev, ki je organizirana po učnem programu pod vodstvom profesoric slovenščine Srednje šole Slovenj Gradec in Muta.

 

Dijak/-inja________________________ izjavljam, da bom v celoti spoštoval/-a dogovor z učitelji in zgoraj napisana izhodišča ter določila Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah. Potrjujem, da bom dosledno upošteval/-a  navodila spremljevalcev in se vedel (vedla) v skladu s splošno veljavnimi  normami.

V primeru kršitev prevzamem  nase vso materialno in moralno odgovornost ter škodo.

 

Kraj in datum: ­­­­­__________________                    Podpis staršev:  _______________________________

 

Podpis dijaka/dijakinje:  ________________________