Slovenj Gradec, 11. 9. 2018                       

 

OBVESTILO

STROKOVNA EKSKURZIJA RAZREDOV E2, E4, ET1, ET2

v sredo, 19. 9. 2018

 1. Zberemo se na GLAVNI AVTOBUSNI POSTAJI ob 6.50 in dvignemo malico; na glavno avtobusno postajo jo bo dostavil hišnik. Kdor ne malica, naj si pripravi malico iz nahrbtnika, ker pred 11.30 ne bo časa za nakupe.
 2. Odhod avtobusa: ob 7.00 z glavne avtobusne postaje.

Dijake pobiramo na poti od SG do Maribora, po Dravski dolini, o morebitnem kasnejšem vstopu DIJAK/INJA OBVESTI profesorico, ki bo izvajala pripravo pri pouku (tč. 7).

 

 1. Kaj si bomo ogledali?

Urnik ogledov in poteka

Ob 9.00: POŠTA SLOVENIJE D.O.O. POŠTNI LOGISTIČNI CENTER (Zagrebška cesta 106, 2000 Maribor):

 • predstavitev dejavnosti v sejni sobi PLC Mb (trajanje: cca. 45 minut),
 • ogled aktivnosti in priprave pošiljk, pisemskih ovojnic, hitre pošte, strojev in naprav …, v dveh ali treh skupinah pod vodstvom zaposlenih (trajanje: cca 1 uro),

 

Od 11.15 do 12.50: EUROPARK: prosto

Ob 12.55 odhod v Renkovce (Renkovci 57 c, 9224 Turnišče),

Od 14.00 do 15.00 vodena predstavitev z ogledom rastlinjakov Lušta, degustacijo Lušta in ogled aktivnosti v rastlinjakih oz. na »Domačiji Lušt«

 

 1. Ob 15.30 povratek v SG, kamor se bomo vrnili med 18.00. in 19.00.

 

 1. Stroški:

9,10 eur – avtobus (poravnamo s plačilom položnice do 17. 9. 2018),

4,00 eur – Domačija LUŠT (vsak udeleženec pripravi točni znesek, denar bodo pobrali blagajniki razredov na avtobusu).

Stroški skupaj: 13,10 EUR.

 

Nadzor nad pravočasno poravnavo položnic bodo izvajale učiteljice, ki bodo izvajale pripravo na ekskurzijo.

 

 1. Spremljevalke: Alenka Helbl, Silva Ledinek, Vanja Banfro, Karmen Grudnik

 

 1. Priprava na ekskurzijo

POMEMBNO

 1. Pripravo na ekskurzijo bomo naredili pri pouku, delovno gradivo dijak/inja nese s seboj na ekskurzijo. Pripravo bodo izvedle:
 • Darja Sovinc: E2 in ET1 (trženje, učno podjetje, RDG, GD),
 • Silva Ledinek E4 (projektno delo),
 • Karmen Grudnik ET2 (EP).

Navedene učiteljice bodo pripravile, oz. razdelile učne liste z ekonomsko vsebino za navedene razrede in dodelile obveznosti dijakom, ki se ekskurzije ne bodo udeležili. Delovno gradivo bo dijak/inja imel/a s seboj na ekskurziji. Rešene naloge bodo dijaki oddali svojim učiteljem v skladu z dogovorom, učitelj pa bo poročilo pregledal in vrednotil/ocenil.

 

 1. Alenka Helbl, prof., bo pripravila dodatni učni list (E2 predstavitev poti in znamenitosti na poti, E4, ET1, ET2 poročilo ekskurzije – zgradba in pravopisni del). Učni list bo dijakom razdeljen pri pouku oz. na avtobusu in bo tudi del delovnega gradiva za ekskurzijo, ki ga dijaki oddajo učiteljicam pod točko a oz. b v enem tednu po izvedbi ekskurzije, to je do srede, 26. 9. 2018.

 

 1. Obveznosti v primeru (opravičene ali neopravičene) odsotnosti

Kdor se ekskurzije ne bo uspel udeležiti, bo pri urah, ki jih poučujejo profesorice Darja Sovinc, Silva Ledinek in Karmen Grudnik, pripravil in predstavil seminarsko nalogo na temo, ki jo bo določila profesorica. Seminarska naloga z zagovorom ob PP predstavitvi bo ocenjena. Oddaja in predstavitev najkasneje do 28. 9. 2018.

 1. Vem, da so dijaki SŠSGM dobri dijaki, vseeno pa naj opomnim, da s svojim obnašanjem na ekskurziji predstavljamo sebe in našo šolo. PLC Maribor in »Domačija Lušt« sta delujoči podjetji in s svojim obiskom posegamo v njihov delovnik. Dokažimo, da cenimo njihov čas in trud, ki ga bodo namenili nam.

 

Organizatorka ekskurzije                                       Ravnatelj

Karmen Grudnik, univ. dipl. ekon.                       Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.           

Dostopnost