16. maja 2017 je bilo na ŠC Ptuj srečanje ekonomskih šol Slovenije – Ekonomijada. Letošnje srečanje
ni bilo namenjeno tekmovanju, temveč predvsem prijetnemu druženju dijakinj in dijakov ekonomskih šol, ki so ga nekoliko »rimsko« obarvali.

Našo šolo so zastopale Maruša Vranc, Janja Saberčnik in Andreja Marhart.