Tekmovanje v ekoznanju za srednješolce

 

Šolsko tekmovanje Ekoviz bo letos potekalo v petek, 14. 12. 2018,  okoli 13. ure. Letošnja tema Ekokviza so PODNEBNE SPREMEMBE IN ENERGIJA.

 

Tekmovanje bo potekalo na šolskem in državnem nivoju v treh kategorijah: dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), dijaki srednjega in poklicno-tehničnega izobraževanja (SSI in PTI) ter dijaki strokovnih in splošnih gimnazij. Dijaki bodo pisali test v treh kategorijah, na katerem bo skupaj trideset vprašanj iz izbranih vsebin. Trije prvouvrščeni dijaki na vsakem nivoju izobraževanja, se bodo uvrstili na državno tekmovanje v ekoznanju, ki bo potekalo 13. februarja 2019 na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani. Na državnem tekmovanju bodo dijaki pisali test, vsaka kategorija zase.

Dijaki se bodo spoznali s podnebjem, vzroki za nastanek podnebnih sprememb, vplive, ki jih imajo podnebne spremembe na vodne vire, kmetijstvo, gospodarstvo, energetiko, industrijo, zdravje ljudi, biotsko raznovrstnost, turizem. Podnebne spremembe in njihovi vplivi na okolje in človeka bodo predstavljeni na svetovni in nacionalni ravni.

Dijaki bodo dobili vpogled v oblikovanje prihodnosti energije v Evropi, saj je ravno pridobivanje energije eden od glavnih vzrokov za podnebne spremembe. Predstavljene bodo rešitve za pridobivanje čistejše energije iz obnovljivih virov,  čistejša goriva, njihove prednosti in slabosti in druge rešitve na področju trajnostne mobilnosti, ki bodo v prihodnosti zmanjševale vpliv  podnebnih sprememb.

 

Gradivo za pripravo na Ekokviz je dostopno na spletni strani Ekošole:

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2018/11/Ekokviz2019_SS-uvod.pdf

Kratek kviz za pripravo je prav tako dostopen na spletni strani Ekošole:

http://www.arhiv.ekosola.si/kviz/eko

 

Priznanja pridobljena na Ekokvizu se upoštevajo tudi za pridobitev Zoisove štipendije.

K sodelovanju vabiva dijake vseh usmeritev in letnikov. Prijava je mogoča do 11. 12. 2018 pri kooridnatoricah Ekokviza.

 

 

Koordinatorice tekmovanja:                                                       Ravnatelj:

mag. Damijana Meža                                                               Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

Simona Hudrap, prof.