V petek, 6. 4. 2018, bomo izvedli čistilno akcijo v okviru ID (obvezne izbirne vsebine) v okolici šole. Dijaki bodo čistili in urejali okolico šole. Dijaki bodite primerno obuti in oblečeni ter upoštevajte navodila učiteljev spremljevalcev. Lokacijo izvedbe čistilne akcije bomo posredovali učiteljem spremljevalcem. Polne vreče smeti dijaki odložijo na en kup pri uvozu k šoli.

Razpored izvedbe čistilne akcije:

Razred Ura izvedbe Učitelji spremljevalci Številčenje ur
OT 1 5., 6. ura Jelka Samec Sekerš 2 uri ID – čistilna akcija – VRT
PV 1 5., 6. ura Andreja Preglav Verdinek, Erika Pajtler 2 uri ID – čistilna akcija – parcela 5 na karti
OT 2 5., 6. ura Jana Sterže, Veronika Sušnik 2 uri ID – čistilna akcija – parcela 1 na karti
PV 2 6., 7. ura Berta Komprej, Damijana Meža

2 ure ID – čistilna akcija – okolica šole

½ dijakov PV2

PV 2 6., 7. ura Marinka Dretnik

2 ure ID – čistilna akcija – parcela 3 na karti

½ dijakov PV2

PV 3 5., 6.ura Petra Straunik, Bogomira Likar 5. ura ID – čistilna akcija, 6. ura številčenje po urniku, parcela 2 na karti
PV4 6., 7. ura Andreja Breznik, Nataša Špegelj 2 uri se številčita po urniku – parcela 6 na karti
OT 4 6., 7. ura Karmen Ketiš 2 uri se številčita po urniku – parcela 4 na karti

 

Pripravila:                                                                              Pomočnik ravnatelja:

Karmen Ketiš                                                                         Roman Založnik