Dijaki programa Predšolska vzgoja so letos že tretje leto zapored sodelovali v projektu Bralna noč, ki je v petek, 2. 2., in v soboto, 3. 2. 2018, potekal na 2. osnovni šoli Slovenj Gradec. V projektu je sodelovalo 18 dijakov prvega, drugega in tretjega letnika programa Predšolska vzgoja, ki so si s sodelovanjem pridobili pomembne praktične izkušnje za delo z otroki. Projekt je letos potekal nekoliko drugače, kot smo ga bili vajeni. Dijaki so učencem ob prihodu najprej pomagali pripraviti postelje, nato pa so se skupaj z njimi odpravili na večerjo. Po večerji je sledil ogled predstave Sovica Oka, tej pa kratka glasbena delavnica in kviz, pri katerem so dijaki skupaj z učenci preizkusili svoje znanje ter glasbene in gibalne sposobnosti. Pa tudi to, kako dobri poslušalci so. Po končanem kvizu so skupaj z učenci odšli v učilnice, kjer so jim prebrali še pravljico za lahko noč. Zjutraj je bila na urniku najprej kratka telovadba in nato zajtrk. Tako učenci kot tudi dijaki so se domov vrnili polni lepih vtisov.

Mentorica: Tadeja Dimc, šolska svetovalna delavka

Ogled fotografij >>