V letošnjem šolskem letu se je na regijski razpis gibanja Mladi raziskovalci Koroške prijavilo precej manj dijakov in mentorjev s celotne Koroške kot lani.

Z raziskovalnimi aktivnostmi smo na naši šoli začeli že v jeseni. Za lažje raziskovalno delo so bili z mladimi raziskovalci do konca marca 2017 organizirani trije daljši sestanki. Priključile so se nam tudi dijakinje in mentorice z ostalih dveh srednjih šol Šolskega centra – Gimnazije in Srednje zdravstvene šole.

23. regijsko srečanje je potekalo v sredo, 5. 4. 2017, na Gimnaziji Ravne na Koroškem. Predstavljenih je bilo 10 raziskovalnih nalog dijakov in mentorjev koroških srednjih šol z zelo zanimivimi temami. Našo šolo sta suvereno in odlično zastopala Valentina Pogorevc in Mark Zgrinskić (oba iz GTT4), ki sta predstavila nalogo FESTIVAL LEGEND, MITOV IN BAJŽ V ČRNI NA KOROŠKEM. Na pobudo Občine Črna na Koroškem sta začela raziskovati mite in legende, ki so v preteklosti nastali v tem kraju ter predstavila možnosti, kako izkoristiti to kulturno bogastvo občine kot dodatno turistično ponudbo. Ker njun predstavljen produkt Festival mitov, legend in bajž ponuja nekaj, kar še ni tako razvito in pogosto v turistični ponudbi po Sloveniji in svetu, menita, da bi le-ta privabil obiskovalce in jih s svojo drugačnostjo navdušil. Občina Črna na Koroškem pa bi se tako preko kulturnega turizma postavila na karto mest s ponudbo tovrstnih festivalov.

Naloga je bila tudi predlagana na državno tekmovanje ZOTKS v Mursko Soboto, prav tako pa so bile letos na državno tekmovanje predlagane še vse preostale naloge.

Vsem mladim raziskovalcem ter mentorjem iskrene čestitke, da si poleg obilice dela ob šolskih obveznostih vzamejo čas še za raziskovalne aktivnosti. Mladim raziskovalcem pa naj bodo to pomembne izkušnje pri nadaljnjem delu v šoli ali študiju. Veliko uspeha pa vsem, ki se bodo predstavili še na državnem tekmovanju, ki bo 15. 5. 2017 v Murski Soboti.

Koordinatorica: Lidija Ajtnik, prof.