LOKACIJA SLOVENJ GRADEC

V sredo, 5. 4, 2023, bo športni dan.

Pohodi bodo izvedeni po letnikih.

Malica: V NamaNovi od 8.00 ure naprej, dijaki sami poskrbijo za prijavo oz. odjavo.

Zbirno mesto:  Pred šolo na Štibuhu ob 9.00

Prvi letniki:

Razredi: GH1, M1, T1, E1, GTT1, OL1

Smer pohoda: Prošt

Vodja pohoda: Suzana Planšak

Učitelji spremljevalci:

GH1 Suzana Planšak,

M1 Stanko Robnik, Damjana Rižnik

OL1 Damjana Rižnik

T1 Tajda Krevh, Špela Matavž

E1 GTT1 Tomaž Smolčnik, Nevenka Žlebnik

Drugi letniki:

Razredi: GH2, M2, T2, E2, GTT2, OL2

Smer pohoda: Rahtel

Vodja pohoda: Boštjan Repas

Učitelji spremljevalci:

GH2 T2 Lužnic Vanja

M2 Bevcl Irenja. Štefan Pirnat

GTT2 E2 Boštjan Repas, Ana Kavnik

OL2 Boštjan Repas

Tretji letniki:

Razredi: GH3, M3, T3, E3, GTT3

Smer pohoda: Luštna pot

Vodja pohoda: Renata Gradišnik

Učitelji spremljevalci:

GH3T3 Damijana Meža, Karmen Grudnik

M3 Andrej Otto, Boris Pajer

E3GTT3 Lidija Ajtnik, Teja Sterže

Četrti in peti letniki:

Razredi: GT1, ET1, E4, GTT4, LT2

Smer pohoda: Tičnica

Vodja pohoda: Alenka Recko

Učitelji spremljevalci:

ET1GT1 Nataša Uranc, Simona Hudrap

E4 Katja Tomažič, Roman Živič

GTT4 Mateja Gorišek, Olga Jeznik

LT1 Nataša Osojnik, Barbara G. Vodopija


LOKACIJA MUTA

Prvi in tretji letniki:

Razredi: OT1, PV1, PV3

Zbirno mesto: Ped Mitnico na Spodnji Muti, ob 7.50.

Malico prevzamete na zbirne mestu.

Smer pohoda: Sv. Primož nad Muto

Vodja pohoda: Bogomir Likar

Učitelji spremljevalci:

PV1OT1 Andreja Breznik, Miha Šajbler

PV3 Alenka Rapuc, Tomaž Šoster

Drugi in četrti letniki:

Razredi: OT2, PV2, OT4, PV4

Zbirno mesto: Pred srednjo šolo na Muti ob 7.45.

Malico prevzamete na šoli.

Smer pohoda: Trbonje

Vodja pohoda: Marinka Dretnik

Učitelji spremljevalci:

OT2 Marinka Dretnik

PV2 Andreja Preglav Verdinek

OT4 Jana Sterže

PV4 Petra Straunik, Peter Hergold

Organizator:                                                              

Aktiv športnih pedagogov

Dostopnost