Mineja Husić iz 2. letnika predšolske vzgoje je prejela priznanje za prispevek oz. pesem z naslovom Drug-drugega-dopolnjujeva, ki bo objavljena v Zborniku prispevkov Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Namen pedagoške akcije je, da mladina spoznava potrebe invalidnih in nemočnih državljanov, da razume pravice invalidov pri njihovem enakopravnem vključevanju v družbeno življenje, da dela ter se obnaša varno, kar naj bi zmanjšalo število nesreč in invalidnih oseb.

Mentorica: Andreja Breznik

Priznanje