V Slovenj Gradcu letos poteka že 11. licitacija lesa.

Dan odprtih vrat bo v sredo, 15. februarja 2017, od 10. do 16. ure na lokaciji Obrtno podjetniške cone.

 

Naši dijaki si bodo licitacijo ogledali po naslednjem razporedu:

 

Razred Termin Spremljevalci
OL1, OL2 8., 9. ura Andrej Otto, Milan Strmčnik
M1

8., 9. ura

(2 skupini)

Milena Škodnik
M1

10., 11. ura

(3. skupina)

Milena Škodnik
M3 5., 6. ura Štefan Pirnat
LT1 9., 10. ura Milena Škodnik
LT2 8., 9. ura Stanislav Robnik

 

 

 

Pripravila                                                                               Ravnatelj

Milena Škodnik                                                                     Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.