V petek, 22. 9. 2017, bomo imeli športni dan. Vsi razredi boste tekmovali med seboj v tekmovalno družabnih in zabavnih igrah.

Dijaki se zberete na športnem stadionu Slovenj Gradec (za II. OŠ) ob 9.15, vsi učitelji ob 8.30.  PRIČETEK ŠPORTNEGA DNE bo ob 9.30 oz. po pisku piščalke!

Športna oprema je obvezna. Oblecite se vremenu primerno.

Razredniki oz. spremljevalci po razredih, ves čas spremljate svoj razred od postaje do postaje po vrsti in spodbujate dijake.

V primeru slabega vremena športni dan odpade in se prestavi na drug dan.

Navodila učiteljem

1. Dijaki lahko prevzamejo malico (lunch pakete) s ključki v Nama Novi od 8.30 do 9.00 ure. Kdor ta dan ne bo malical, se mora odjaviti, v skladu s pravili šolske prehrane.
2. Dijaki, oproščeni športne vzgoje, se morajo športnega dne udeležiti in spodbujati sošolce.
3. Po končanem športnem delu sledi prireditev SPREJEM NOVINCEV v izvedbi zaključnih letnikov. Vsi OSTALI DIJAKI SO SKUPAJ Z UČITELJI SPREMLJEVALCI NA TRIBUNI! Na prizorišču sprejema so samo prireditelji sprejema in dijaki 1. letnikov, ki bodo med samim sprejemom sledili navodilom voditeljev sprejema. Ostali dijaki spodbujajo dogajanje in se obnašajo v skladu s pravili. Po zaključku sprejema počistijo prizorišče dijaki 1. letnikov, tribune pa vsi ostali.

 

Aktiv športnih pedagogov                                                                        Ravnatelj
Dijaška skupnost SŠSGM                                                                       Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.